اخبار و اطلاعیه هاBahram-e-Paramani, branch manager of Chaharmahal & Bakhtiari province, met with the head of the provincial medical university. According to the Public Relations Department of Atieh Sazan Hafez during this meeting, while presenting the history of the Hafez Atiehzazan companies and the goals and plans underway, the mechanized services provided by the company to the insured under the covered contract and the contract of medical treatment were discussed. In the commitment of all or part of the cost of the insured on the basis of the contract in order to eliminate the gap in the cost of treatment, limited resources and induced costs were other issues raised in the visit. Dr. Majid Shirani, the head of the medical university, also discussed the plans and decisions of the board of trustees of the university in order to cover a large part of the cost of supplementary medical treatment for the staff of the medical university of the province in order to get out of the current situation and the willingness to carry out supplementary insurance contract with the speakers.

بهرام فرمانی ، مدیر شعبه استان چهارمحال و بختیاری با رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومی آتیه سازان حافظ طی این ملاقات ضمن بیان تاریخچه شرکت آتیه سازان حافظ و اهداف و برنامه های در دست اقدام، نسبت به خدمات مکانیزه قابل ارائه شرکت به بیمه شدگان تحت پوشش و قرارداد مراجع درمانی بحث و تبادل نظر شد.
در تعهد بودن تمام و یا بخشی از هزینه های بیمه شدگان بر اساس قرارداد در جهت رفع شکاف هزینه درمان ایشان ، منابع محدود و هزینه های القایی از دیگر موضوعات مطرح شده در این دیدار بود.
دکترمجید شیرانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی همچنین در خصوص طرح و مصوبه هیات امناء دانشگاه ، به منظور تحت پوشش قراردادن بخش اعظم هزینه بیمه تکمیلی درمان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان جهت برون رفت از وضعیت کنونی و تمایل به انجام قرارداد بیمه مکمل با آتیه سازان صحبت کرد.