اخبار و اطلاعیه هاAccording to the Public Relations Department of Atieh Sazan Hafez Company, with the arrival of the workers 'day and the day of the teacher, the director of the Bushehr Branch, with the attendance of the Social Security Center of this province, was Seyyed Musa Mirejanamardi, head of the Social Security Pensioners' Center and the staff of the Center and the Cooperative Unit of the Education and Training Directorate Congratulations to Hussein Zarei, the head of this area and the cultured and cultural community in the province of Bushehr. Director of Branch of Bushehr province referred to the efforts and efforts of teachers to provide better educational services to the children of the community, promoting the quality of life and the prosperity of this cultural class of the current requirements. Most of the time, the company has been specializing in financial, human resources, and with access to modern facilities and systems in the insurance industry, it has been able to improve the status of services to insured persons over the last years and provide satisfaction to insured persons. . Also, on the working day, the director of the Bushehr Branch, attended the Pension Fund of the Provincial Social Insurance Organization, congratulated the employees of that community and the noble working and active worker, who paid tribute to his efforts and cooperation with the company. Alam Armat, while appreciating the efforts of the workers' community, emphasized the need to ensure the welfare and quality of life of the retirees of this stratum, rewarding the survivors of social security, as a primary source of the company, and proud to serve the workers of the working class. He thanked for the cooperation of the factors related to supplementary insurance issues of social security pensioners in Bushehr province, which announced that the registration, processing, and approval of the medical expenses of the social security pensioners of Bushehr province and other insured persons in the future of Hafez in accordance with the company's time commitment and reverence The client referred to the most important goals of this collection.

به گزارش روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ با فرا رسیدن روزجهانی کارگر و روز معلم، مدیر شعبه بوشهر با حضوردر کانون تامین اجتماعی این استان از سید موسی میرجهانمردی رئیس کانون مستمری بگیران تامین اجتماعی و کارکنان این مرکز و واحد تعاون اداره کل اموزش و پرورش استان به حسین زارعی رئیس این حوزه و جامعه فرهیخته و فرهنگی استان بوشهر تبریک گفت.

مدیر شعبه استان بوشهر با اشاره به زحمات و تلاش های معلمان در جهت ارائه خدمات بهتر آموزشی به فرزندان جامعه ، ارتقا کیفیت زندگی  و رفاه این قشر فرهنگی را از ملزومات کنونی دانست.

عالمه آرمات بیان داشت : این شرکت با سرمایه اقتصادی ، نیروی انسانی متخصص و متعهد  و با دسترسی به امکانات و سامانه های به روز در حرفه بیمه توانسته است در سنوات گذشته وضعیت خدمات رسانی به بیمه شدگان را ارتقا بخشد و رضایت بیمه شدگان را فراهم آورد.

همچنین در روز کارگر، مدیر شعبه بوشهر با حضور در کانون مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی استان، ضمن تبریک به کارکنان آن کانون و جامعه  شریف کارگری فعال و بازنشسته، از زحمات و همکاری های ایشان با این شرکت تقدیر کرد.

عالمه آرمات ضمن قدردانی از تلاش های جامعه کارگری، تاکید کرد، لزوم تامین رفاه و ارتقاء کیفیت زندگی بازنشستگان این قشر، تکریم بیمه شدگان مستمری بگیر تامین اجتماعی از اهداف اولیه این شرکت بوده و خدمات رسانی به پیشکسوتان جامعه کارگری را افتخار خود دانست.

وی با تشکر از همکاری عوامل مرتبط با مسائل بیمه تکمیلی مستمری بگیران تامین اجتماعی استان بوشهر اعلام کرد که زمان ثبت ، رسیدگی و تایید مالی هزینه های درمانی مستمری بگیران تامین اجتماعی استان بوشهر و سایر بیمه شدگان آتیه سازان حافظ منطبق با تعهدات زمانی شرکت و تکریم ارباب رجوع را از مهمترین اهداف این مجموعه قلمداد کرد.