اخبار و اطلاعیه هاA videoconference was held between the deputies and managers of the Atieh Sazan Hafez Company and the managers of the Social Security Organization throughout the country. According to the Public Relations Department of Atieh-Sazan Hafez Company in the videoconference with the presence of Dr. Mehdi Farzaneh, technical assistant, Dr. Amir Alijani, deputy director of affairs, representatives and customers, Ahmad Jafari, director of supervision of health authorities, and provincial branch managers of Atieh Sazan Hafez, as well as Dr. Sadeghi Rad was the Director General of Social Security and Social Security Departments throughout the country. Issues such as contracting with health centers and hospitals of the Social Security and Hospitality Organization were reviewed. This videoconference follows the memorandum of understanding signed between Hafez Etihizans and the Social Security Organization regarding a contract with 10% of the non-governmental hospitals' vip sections for the purpose of managing the resources and expenditures of providing quality services to insured persons, and monitoring accurate and effective costs Therapeutic Induction Induced. During this meeting, social security directors from Gilan, Khuzestan, Fars and Qom provinces expressed their views and suggestions through video conferencing, and Dr. Farzaneh provided an explanation.

ویدئو کنفرانس مابین معاونین و مدیران شرکت آتیه سازان حافظ و مدیران سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ در این ویدئو کنفرانس که با حضور دکتر مهدی فرزانه معاون فنی، دکتر امیر علیجانی معاون امور شعب، نمایندگان و مشتریان، احمد جعفری مدیر نظارت بر مراجع درمانی، و مدیران شعب استانی شرکت آتیه سازان حافظ و همچنین دکتر صادقی راد مدیرکل درمان غیر مستقیم تامین اجتماعی و مدیران کانون های تامین اجتماعی سراسر کشور  برگزار شد، مسائلی همچون عقد قرارداد با مراجع درمانی و بیمارستان های سازمان تامین اجتماعی و هتلینگ بیمارستان ها مورد بررسی قرار گرفتند.

این ویدئو کنفرانس پیرو تفاهم نامه امضا شده مابین شرکت اتیه سازان حافظ و سازمان تامین اجتماعی در خصوص قرارداد با ۱۰ درصد بخش های vip بیمارستان های غیردولتی با هدف مدیریت منابع و مصارف ارائه خدمات با کیفیت به بیمه شدگان ، نظارت دقیق و اثربخش بر هزینه های القایی مراجع درمانی  برگزار شد.

طی این جلسه روسای تامین اجتماعی استان های گیلان، خوزستان، فارس و قم از طریق ویدئو کنفرانس نظرات و پیشنهادات خود را بیان کرده و دکتر فرزانه توضیحات لازم را ارائه نمود.