اخبار و اطلاعیه هاA training session on software training was held for observers of the National Retirement Planning Contract in Tehran. According to the Public Relations Department of Atieh Sazan Hafez Company, this training session will be held at the site of the National Library of Iran's Dance Hall in order to fix the problem and re-educate the software to supervisors of the National Pension Fund throughout the country with the aim of providing better services to the insured. Became At this meeting, experts from the "Raphael" supplementary health insurance system, used last year to facilitate the provision of services to insured online, responded to the questions of all observers and provided further explanations about the type of operation of this software. Presented. This meeting was attended by Dr. Mehdi Farzaneh, Deputy Director of Tom El-Kutvar, Managing Director for technical affairs of the State Pension Fund of Atieh Sazan Hafez, Dr. Khademian, Director of Damage Supervision, Dr. Zadeh Gholam, Director of Cultural Affairs and Social Affairs of the Pensioners of the State Pension Fund, Dr. Ahmadian, Head of the Monitoring Group Pension Fund and Engineer Ghanbarzadeh, Managing Director of Beregan Company.

 

جلسه آموزش نرم افزار رسا برای ناظرین قرارداد صندوق  بازنشستگی کشوری در شهر تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ، این جلسه آموزشی به منظور رفع اشکال و آموزش دوباره نرم افزار رسا به ناظرین صندوق بازنشستگی کشوری در سراسر کشور و با هدف ارائه خدمات بهتر به بیمه شدگان این قرارداد، در محل سالن اندیشگاه کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

در این جلسه، کارشناسان سامانه بیمه گری درمان تکمیلی " رسا" که از سال گذشته به منظور تسهیل ارائه خدمات به بیمه شدگان به صورت برخط،  مورد استفاده قرار گرفته ، پاسخگوی سوالات تمام ناظرین بوده و توضیحات بیشتری را در مورد نوع کارکرد این نرم افزار ارائه نمودند.

این جلسه با حضور دکتر مهدی فرزانه نماینده تام الاختیار مدیرعامل در امور فنی قرارداد صندوق بازنشستگی کشوری شرکت آتیه سازان حافظ، دکتر خادمیان مدیر نظارت بر خسارت این شرکت، دکتر زاده غلام مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری، دکتر احمدیان رئیس گروه نظارت صندوق بازنشستگی و مهندس قنبرزاده مدیرعامل شرکت ترنج  برگزار گردید.