اخبار و اطلاعیه هابه گزارش روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ، مراسم تودیع و معارفه رئیس هیأت مدیره شرکت آتیه سازان حافظ در دفتر مدیرعامل برگزار شد.

بر این اساس ضمن تشکر و قدردانی از زحمات آقای دکتر سید مرتضی ادیانی به عنوان رئیس هیأت مدیره سابق شرکت، آقای دکتر محسن نجفی خواه به عنوان ریاست جدید هیأت مدیره معرفی شدند.

این جلسه با حضور آقایان:دکتر مهدی ریاحی فر، دکتر سید مرتضی ادیانی، دکتر محسن نجفی خواه، محمدرضا محسنی بندپی، دکتر نصیری و رضا زرقامی برگزار شد.