مدارک لازم جهت پذیرش اسناد بستری درمان طبی

 
 1. مدارک بیمه گری
جهت اطلاع از مدارک بیمه گری به ضوابط بیمه گری قرارداد مراجعه شود.
 
 
2.مدارک اسناد پزشکی:
  1. 1.صورتحساب مهر شده توسط حسابداری بیمارستان.

  2. 2.شرح حال و خلاصه پرونده.

  3. 3.ریز هزینه داروها ولوازم بخش .

  4. 4.ریز لیست آزمایشات در زمان بستری.

  5. 5.ریز لیست رادیولوژی و یا سایر خدمات تصویربرداری مثل سی تی اسکن و ام آر آی با ارائه کپی جواب .

  6. 6.در صورت انجام اکو، تست ورزش، آندوسکوپی و ..... در زمان بستری ارائه گزارش خدمت الزامی است.

  7. 7.ارائه گواهی پزشک معالج در خصوص تعداد جلسات ویزیت و برگه سیر معالجات بیماری درخصوص کلیه ویزیت های درخواست شده ممهور به مهر پزشکان معالج.

  8. 8.ارائه برگه کلیه مشاوره های درخواست شده ممهور به مهر پزشکان مشاور و درخواست کننده.

  9. 9.ارائه دستور فیزیوتراپی و برگه تأییدیه و مهر شده فیزیوتراپیست.

نکات مهم:
* درصورتی که بیمارستانها یا مراکز درمانی ، طرف قرارداد با بیمه پایه باشند، ارائه اصل صورتحساب با شرایط فوق الذکر الزامی است.
*درصورتی که بیمارستان ها یا مراکز، طرف قرارداد با بیمه پایه نباشند و هزینه درمان بیمار نیز در تعهد بیمه پایه نباشد ولی در تعهد بیمه مکمل باشد ارائه اصل کلیه مدارک فوق الذکر الزامی می باشد.

نحوه پذیرش اسناد خدمت رادیوتراپی:

1.ارائه دستور پزشک معالج شامل نوع و تکنیک خدمت.
2.اصل قبض پرداختی با شرح کلیه اقدامات انجام شده که ممهور به مهر پزشک رادیوتراپیست و مرکز درمانی باشد.
3. کارت درمان مختص بیمه شده که شامل تاریخ جلسات درمانی بیمه شده در مرکز رادیوتراپی ممهور به مهر مرکز باشد.
نکته: درصورتی که بیمه شده هزینه را به صورت آزاد پرداخت کرده باشد، می باید ابتدا مدارک فوق الذکر را به بیمه پایه تحویل نماید و پس از دریافت سهم بیمه پایه ، پذیرش با کپی مدارک به همراه کپی چک یا گواهی پرداختی بیمه پایه و یا پرینت کامپیوتری مبلغ پرداختی بیمه پایه بلامانع است.


نحوه پذیرش هزینه خدمت آمبولانس :

*    ارائه صورتحساب بیمارستان
*    اصل فاکتور مرکز آمبولانس

مشخصات فاکتور :


1.  فاکتور می باید ممهور به مهر مرکز آمبولانس و بیمارستان باشد.
2.  مشخصات کامل بیمه شده درآن درج شده باشد.
3.  مبلغ پرداختی بیمار در فاکتور به صورت مشخص درج شده باشد
4. مبدأ حرکت و مقصد مشخص باشد. در اکثر موارد مبدأ منزل و مقصد بیمارستان است. در مواردی ممکن است بیمار با آمبولانس از یک بیمارستان به بیمارستان دیگر و یا از بیمارستان به یک مرکز تصویربرداری و بالعکس انتقال داده شده باشد.
5.تاریخ خدمت باید مشخص باشد.
نکته :  همزمانی تاریخ فاکتور آمبولانس با تاریخ بستری در بیمارستان الزامی است.