اخبار و اطلاعیه هابا حضور معاون فنی شرکت آتیه سازان حافظ؛ نشستی مابین مدیر شعبه یزد و مدیران مراکز درمانی طرف قرارداد شرکت در این استان، برگزار شد.

با حضور معاون فنی شرکت آتیه سازان حافظ؛ نشستی مابین مدیر شعبه یزد و مدیران مراکز درمانی طرف قرارداد شرکت در این استان، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ، با حضور مستقیم دکتر مهدی فرزانه، معاون فنی این شرکت در استان یزد به منظور نظارت و پیگیری مستقیم به جهت رفع مشکلات پیش آماده طی چند هفته اخیر در ارائه خدمات به بیمه شدگان این شرکت در مراکز درمانی طرف قرارداد این استان و ضرورت ارائه خدمات بهینه و در دسترس به بیمه شدگان این استان، با برگزاری جلسات متعدد با روسای مراکز درمانی و با پشتیبانی یوسف دیبا مدیر مالی ستاد نسبت به پرداخت مانده بدهی مراکز درمانی و به همت دکتر غلامرضا محبی مدیر شعبه استان، مسائل بوجود آمده حل و رفع شد.

شایان ذکر است همکاری مراکز درمانی طرف قرارداد با شرکت آتیه سازان حافظ در استان یزد؛ همچنان ادامه دارد.