اخبار و اطلاعیه هاعلی کیاء مدیر شعبه و محمد کوهستانی رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان و عضو هیئت کانون عالی کشور دیدار کردند.

علی کیاء مدیر شعبه و محمد کوهستانی رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان و عضو هیئت کانون عالی کشور دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان از مدیر شعبه گلستان بابت مدیریت صحیح و همکاری پرسنل که باعث رضایت بیمه شدگان شده است تشکر و قدردانی نمود.

محمد کوهستانی اظهار داشت آتیه سازان و کانون دو شریک بیمه ای هستند و در کنار یکدیگر می توانند مشکلات بیمه شدگان را بر طرف نمایند.

وی همچنین با تاکید بر لزوم حمایت همه جانبه از بیمه شدگان علی الخصوص بیماران خاص تصریح کرد: برگزاری جلسات منظم ماهانه به این مهم عینیت می بخشد.