اخبار و اطلاعیه هادکتر مهدی فرزانه معاون فنی شرکت آتیه سازان حافظ از شعبه اصفهان دیدار کرد.