اخبار و اطلاعیه هاجلسه آموزش نرم افزار رسا برای ناظرین قرارداد صندوق بازنشستگی کشوری در شهر تهران برگزار شد.

 

جلسه آموزش نرم افزار رسا برای ناظرین قرارداد صندوق  بازنشستگی کشوری در شهر تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ، این جلسه آموزشی به منظور رفع اشکال و آموزش دوباره نرم افزار رسا به ناظرین صندوق بازنشستگی کشوری در سراسر کشور و با هدف ارائه خدمات بهتر به بیمه شدگان این قرارداد، در محل سالن اندیشگاه کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

در این جلسه، کارشناسان سامانه بیمه گری درمان تکمیلی " رسا" که از سال گذشته به منظور تسهیل ارائه خدمات به بیمه شدگان به صورت برخط،  مورد استفاده قرار گرفته ، پاسخگوی سوالات تمام ناظرین بوده و توضیحات بیشتری را در مورد نوع کارکرد این نرم افزار ارائه نمودند.

این جلسه با حضور دکتر مهدی فرزانه نماینده تام الاختیار مدیرعامل در امور فنی قرارداد صندوق بازنشستگی کشوری شرکت آتیه سازان حافظ، دکتر خادمیان مدیر نظارت بر خسارت این شرکت، دکتر زاده غلام مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری، دکتر احمدیان رئیس گروه نظارت صندوق بازنشستگی و مهندس قنبرزاده مدیرعامل شرکت ترنج  برگزار گردید.