اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش اداره روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ؛


به گزارش اداره روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ؛ براساس حکمی از سوی مهندس طاهر موهبی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران ، مهندس علی اصغر قائمی به سمت عضو هیأت مدیره(غیر موظف) شرکت آتیه سازان حافظ منصوب شد.

به گزارش اداره روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ؛ براساس حکمی از سوی مهندس طاهر موهبتی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران ، مهندس علی اصغر قائمی به سمت عضو هیأت مدیره(غیر موظف) شرکت آتیه سازان حافظ منصوب شد.

متن حکم به شرح ذیل است؛

جناب آقای مهندس علی اصغر قائمی

با سلام

نظر به تعهد، دانش و تجارب ارزنده جنابعالی و به استناد مصوبه مورخ 97/03/01هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران، به موجب این حکم به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت آتیه سازان حافظ منصوب می شوید. در این راستا انتظار می رود ضمن استفاده از تجارب و ظرفیت های تخصصی موجود در کشور و بر اساس استناد بالا دستی از جمله سیاست های کلی سلامت و اقتصاد مقاومتی و نیز قانون برنامه ششم توسعه کشور، موجبات دستیابی به اهداف کلان آن مجموعه را در چارچوب برنامه مصوب شرکت فراهم نمائید.

از درگاه ایزد متعال توفیقات شما را در انجام وظایف محوله مسالت می نمایم.

                                                                                                                                                    طاهر موهبتی

                                                                                                                        رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران