اخبار و اطلاعیه ها

با حضور مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ:


مدیر جدید شعبه چهارمحال و بختیاری شرکت آتیه سازان حافظ منصوب شد.

مدیر جدید شعبه چهارمحال و بختیاری شرکت آتیه سازان حافظ منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ، با حضور دکتر مهدی ریاحی فر در شعبه چهار محال و بختیاری مراسم معارفه مدیر جدید این شعبه برگزار گردید.
طی مراسمی که با حضور آقایان دکتر علیجانی معاون امور شعب، نمایندگان و مشتریان، دکتر قزوینیان مدیر شورای فنی، مطالعات و بازاریابی، زرقامی مدیر حوزه هیئت مدیره، مدیرعامل و روابط عمومی برگزار گردید،  ضمن قدردانی از زحمات بهرام فرمانی، مدیر سابق این شعبه با اهداء حکمی از جانب مدیرعامل، سعید عزیزیان به سمت مدیر شعبه چهارمحال و بختیاری منصوب شد.
دکتر ریاحی فر ضمن تقدیر از فعالیت های پرسنل و  نمایندگی های شعبه استان چهارمحال و بختیاری افزود، از این به بعد هزینه ها و درآمدها بصورت پایلوت به خود شعبه واگذار می گردد.
سعید عزیزیان نیز از برنامه های خود جهت پشبرد اهداف شرکت در شعبه چهارمحال و بختیاری گفت.
گفتنی است، در این جلسه آقایان حافظی معاون فنی بیمه سلامت استان، عباسپور، رئیس اداره رفاه و تعاون اداره کل آموزش و پرورش استان، حسن زاده، رئیس کانون مستمری بگیران تامین اجتماعی استان نیز حضور داشتند.