اخبار و اطلاعیه هابه گزارش روابط عمومی آتیه سازان حافظ، از روز شنبه 1398/03/25 پذیرش و صدور معرفی نامه ی بیماران ( اعم از طرح عادی و خاص قراردادهای جاری ) مربوط به شعبه تهران غرب، در دفاترنمایندگی ها انجام می پذیرد. نشانی نمایندگی های ارائه دهنده خدمات به شرح ذیل می باشد: صدور معرفی نامه بازنشستگان تامین اجتماعی نمایندگی آقای رشیدیان: خیابان ستارخان، قبل از پل ستارخان، کوچه ی رسولی(کوروش)، پلاک1، طبقه ی همکف. تلفن: 44280413 نمایندگی آقای فرجی : ابتدای بزرگراه اشرفی اصفهانی، جنب سازمان آب، پایانه ی تاکسیرانی، پلاک11، طبقه ی اول  شماره اختصاصی معرفینامه:  44245820 نمایندگی خانم زبرجدان: میدان پونک ، ابتدای بلوار میرزابابائی،روبروی مجتمع تجاری بوستان، پلاک30 طبقه اول . تلفن: 44408126   پذیرش اسناد بیماران خاص اعم از اسناد دارویی و غیره: نمایندگی آقای رشیدیان: خیابان ستارخان، قبل از پل ستار خان، کوچه ی رسولی،(کوروش)، پلاک1، طبقه ی همکف. تلفن: 44280413 نمایندگی آقای محمدزاده: آریا شهر، بین فلکه اول و دوم آریاشهر، روبروی مسجد امام جعفر صادق(ع)، خیابان شهدای شمالی، پلاک4  تلفن: 44251717 نمایندگی خانم زبرجدان: میدان پونک ، ابتدای بلوار میرزابابائی،روبروی مجتمع تجاری بوستان، پلاک30 . تلفن: 44408126   لازم به ذکر است بیمه شدگان برای تشکیل پرونده بیماران خاص باید همچنان به دکتر معتمد مستقر در شعبه آتیه سازان حافظ مراجعه نمایند ولی پذیرش بیماران خاص به استثناء اسناد دارویی در دفاتر تمام نمایندگی ها صورت میپذیرد.

به گزارش روابط عمومی آتیه سازان حافظ، از روز شنبه 1398/03/25 پذیرش و صدور معرفی نامه ی بیماران ( اعم از طرح عادی و خاص قراردادهای جاری ) مربوط به شعبه تهران غرب، در دفاترنمایندگی ها انجام می پذیرد.

نشانی نمایندگی های ارائه دهنده خدمات به شرح ذیل می باشد:

صدور معرفی نامه بازنشستگان تامین اجتماعی

نمایندگی آقای رشیدیان: خیابان ستارخان، قبل از پل ستارخان، کوچه ی رسولی(کوروش)، پلاک1، طبقه ی همکف. تلفن: 44280413

نمایندگی آقای فرجی : ابتدای بزرگراه اشرفی اصفهانی، جنب سازمان آب، پایانه ی تاکسیرانی، پلاک11، طبقه ی اول  شماره اختصاصی معرفینامه:  44245820

نمایندگی خانم زبرجدان: میدان پونک ، ابتدای بلوار میرزابابائی،روبروی مجتمع تجاری بوستان، پلاک30 طبقه اول . تلفن: 44408126

 

پذیرش اسناد بیماران خاص اعم از اسناد دارویی و غیره:

نمایندگی آقای رشیدیان: خیابان ستارخان، قبل از پل ستار خان، کوچه ی رسولی،(کوروش)، پلاک1، طبقه ی همکف. تلفن: 44280413

نمایندگی آقای محمدزاده: آریا شهر، بین فلکه اول و دوم آریاشهر، روبروی مسجد امام جعفر صادق(ع)، خیابان شهدای شمالی، پلاک4  تلفن: 44251717

نمایندگی خانم زبرجدان: میدان پونک ، ابتدای بلوار میرزابابائی،روبروی مجتمع تجاری بوستان، پلاک30 . تلفن: 44408126

 

لازم به ذکر است بیمه شدگان برای تشکیل پرونده بیماران خاص باید همچنان به دکتر معتمد مستقر در شعبه آتیه سازان حافظ مراجعه نمایند ولی پذیرش بیماران خاص به استثناء اسناد دارویی در دفاتر تمام نمایندگی ها صورت میپذیرد.