اخبار و اطلاعیه هادریافت خدمات با کیفیت مناسب در مراکز درمانی طرف قرارداد، حق تمام بیمه شدگان شرکت آتیه سازان حافظ می باشد.

دریافت خدمات با کیفیت مناسب در مراکز درمانی طرف قرارداد، حق تمام بیمه شدگان شرکت آتیه سازان حافظ می باشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ، مهندس کیوان عباسی مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات این شرکت با بیان اینکه بیمه شدگان برای دریافت خدمات درمانی نباید مراجعه غیرضروری و اضافه به سایر بخش ها، مانند نمایندگی، شعبه، کانون و... داشته باشند، گفت: ارائه خدمت به هریک از ذینفعان شرکت باید با کیفیت مناسب و از همه مهم تر در محل دریافت خدمت باشد.

مهندس عباسی دلیل تغییر "سامانه بیمه گری درمان تکمیلی فناوران" به "سامانه آنلاین رسا" را انجام امور بیمه گری بر اساس قرارداد با بیمه گذار و انجام امور بیمه­گری بر اساس قرارداد با مراجع درمانی، ارائه خدمت به بیمه شده و نماینده بیمه­ گر، ارائه خدمت به ارزیاب خسارت و ارائه خدمت به صورت ۲۴  ساعته و ... بیان کرد.

وی افزود: راه اندازی خدمت آنلاینِ در محل، برای بیمه شدگان به عنوان عالی­ترین اولویت در نظر گرفته شد که بر اساس مقررات داخلی شرکت آتیه سازان حافظ و با برگزاری مراحل قانونی، سامانه جدید بیمه گری درمان تکمیلی با نام تجاری رسا، به خدمت گرفته شد.

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات این شرکت گفت: در حال حاضر راه اندازی سامانه رسا، به پایان رسیده است که اسامی حدود ۵ میلیون بیمه شده در این سامانه ثبت شده و خدمت دریافت می کنند که بر اساس آخرین آمار حدود ۳۰ درصد از بیمه شدگان در محل مرجع درمانی، خدمت دریافت نموده اند که دقیقاً منطبق بر برنامه است و طبق برنامه تا ۶ ماه آینده باید حدود ۸۰ درصد بیمه شدگان در محل مرجع درمانی خدمت دریافت کنند.

عباسی گفت: در صورتی که روزانه حدود ۸۰.۰۰۰ مراجعه صورت پذیرد، سهم ۳۰  درصدی کاهش مراجعات به تنهایی نشان دهنده رضایت بیمه شدگان و سایر ذینفعان می باشد.

مهندس کیوان عباسی، به برخی از فواید "سامانه رسا" به شرح ذیل اشاره کرد:

1) بیمه شدگان بدون دریافت معرفی نامه کاغذی، به مرجع درمانی مراجعه می کنند و با پرداخت سهم خود پس از کسر سهم بیمه تکمیلی، خدمت دریافت می کنند.

2) ارائه خدمت در مراجع درمانی کاملاً منطبق بر قرارداد با بیمه گذار و قرارداد با مرجع درمانی انجام می شود.

3) اسناد پزشکی مستقیماً توسط مرجع درمانی به شرکت ارسال می شود که کاهش شدید هزینه و تخلفات را به همراه دارد.

4) بیمه شده به عنوان دریافت کننده خدمت بر اساس اطلاعاتی که دریافت می نمایند نقش ناظر را نیز خواهد داشت.

5) شرکت آتیه سازان حافظ در حال افزایش تعداد بیمه شدگان است ولی نیازی به افزایش نیروی انسانی و منابع نرم افزاری و سخت افزاری ندارد.

6) کلیه بیمه شدگان سطح خدمت یکسان در کل کشور دریافت می کنند.

وی عنوان کرد: شرکت آتیه سازان حافظ درنظر دارد تا طی چند ماه آینده، میز خدمت و سامانه ارتباط با ذینفعان را، به صورت ۲۴ ساعته و بدون محدودیت مکانی، راه اندازی و به صورت یکپارچه و آنلاین خدمات بیمه ای را در کانال های مختلف مانند نرم افزار موبایل، پیامک، سایت اینترنتی، ایمیل و ... به همه ذینفعان ارائه نماید.

همچنین در چند ماه آینده سامانه های تحلیل داده ها به صورت یکپارچه فعال خواهند شد مراکز ارائه خدمات و بیمه شدگان شرکت آتیه سازان حافظ می­توانند به صورت آنلاین، شاخص ­ها، گزارشات و تحلیل های داده ای را مشاهده نمایند.