اخبار و اطلاعیه ها  افراد تحت پوشش: عبارتند از اعضاء کانون انجمن های صنفی کارفرمایان مؤسسات و شرکت های حمل و نقل داخلی کالای کشور به همراه  همسر و یا همسران دائمی، که از طرف بیمه‌گذار به عنوان بیمه شده معرفی گردند و حداقل 50% آنان (بیمه شدگان اصلی) می بایست همزمان تحت پوشش بیمه مکمل درمان قرار گیرند . اعضای تحت پوشش بیمه‌گذار به اتفاق همسر و یا همسران دائمی بیمه شده اصلی می­بایست دارای دفترچه بیمه سلامت ایران، تأمین اجتماعی و یا سایر سازمان های بیمه گر اول می باشند. تذکر:  فرزندان و والدین  بیمه شده اصلی مشمول پوشش این قرارداد نمی­باشند . بیمه شدگان اصلی اناث می‌ توانند همسر  خود را (مشروط به اعلام کتبی بیمه‌گذار) همانند کارکنان ذکور بیمه نمایند. رعایت شرط عضویت50% (از کل بیمه شدگان اصلی ) به صورت کشوری و متمرکز کنترل می گردد.   نحوه اعلام اسامی بیمه شدگان: لیست اسامی بیمه شدگان از طریق کانون انجمن های صنفی کارفرمایان مؤسسات و شرکت های حمل و نقل داخلی کالای کشور از طریق ستاد دریافت و  در نرم افزار جامع بیمه گری رسا کانورت خواهد شد و شعب استانی مجاز به دریافت لیست اولیه نمی باشند . نحوه ثبت نام اولیه بیمه شدگان اصلی و افراد تبعی ( همسر یا همسران) بر اساس سامانه هوشمند رانندگان صورت می پذیرد و در صورت ثبت مشخصات در این سامانه اطلاعات از طریق کانون کشوری در اختیار واحد انفورماتیک ستاد جهت کانورت در سامانه رسا قرار خواهد گرفت . کلیه بیمه شدگان تا تاریخ 15/07/1397 فرصت دارند درخواست خود را جهت عضویت بیمه درمان تکمیلی از طریق عضویت در سامانه هوشمند رانندگان ثبت نمایند . از تاریخ شروع قرارداد (15/05/1397) تا زمان دریافت لیست اولیه , ارائه خدمت به بیمه شدگان صرفاً با نامه رسمی بیمه گذار (کانون استان )که در آن فرد اصلی به اتفاق همسر یا همسران دائمی معرفی گردیده اند، به همراه پرینت ثبت نام در سامانه هوشمند امکان پذیر خواهد بود . تذکر : بیمه گری شعبه میبایست پس از کانورت اسامی و نهایی شدن لیست بیمه شدگان در سیستم ثبت اطلاعات نفرات فوق الذکر را کنترل نمایند و در صورت عدم کانورت مراتب به صورت مکتوب به ستاد ارسال فرمایند . کارکنانی که اسامی و مشخصات خود و یا هر یک از اعضای خانواده شان در لیست اسامی اولیه و تغییرات موضوع ماده 12 قرارداد، قید نشده باشد، به استناد از قلم افتادگی نمی توانند جزء بیمه شدگان این قرارداد قرار بگیرند . تذکر : آن دسته از بیمه شدگانی که مشمول پوشش بیمه ای باشند، با ارائه مستندات لازم مشتمل بر پرداخت حق بیمه مستمر در طول مدت قرارداد و  با نامه تأیید کتبی بیمه گر از شروط این بند مستثنی می باشند .   افزایش بیمه شدگان: افرادی که در طول مدت قرارداد می‌توانند به تعداد بیمه‌شدگان اضافه شوند عبارتند از : همسر اعضایی که در اثنای سال بیمه ای ازدواج می نمایند (منوط به اعلام بیمه‌گذار حداکثر ظرف 2 ماه پس از تاریخ ثبت ازدواج) افراد جدید  که در طول مدت قرارداد به عضویت کانون انجمن های صنفی کارفرمایان مؤسسات و شرکت های حمل و نقل داخلی کالای کشور در می آیند (منوط به اعلام بیمه‌گذار حداکثر ظرف 2 ماه پس از تاریخ عضویت) . * تاریخ موثر برای شروع پوشش بیمه‌ای نامبردگان از اولین روز ماه بعد از اعلام کتبی ‌بیمه‌گذار خواهد بود .   حذف بیمه شدگان: موارد حذف بیمه شدگان در طول مدت قرارداد ، عبارتند از: خروج از کفالت (طلاق همسر )، فوت بیمه شده  افرادی که در طول مدت قرارداد بازنشسته می شوند . تاریخ مؤثر برای حذف فوت شدگان از تاریخ فوت، قطع رابطه همکاری و یا تاریخ خروج از کفالت فرد (طلاق همسر) با ارائه مستندات قانونی می باشد، مشروط بر آنکه در فاصله زمانی حذف تا وصول نامه بیمه گذار، فرد مشمول از خدمات شرکت استفاده نکرده باشد. حداکثر مهلت تحویل نامه حذف بیمه شدگان به بیمه گر، ظرف مدت 2 ماه از تاریخ وقوع خواهد بود . جبران کلیه خسارت های وارده به بیمه گر که پس از تاریخ موثر برای حذف وارد می گردد، بر عهده بیمه‌گذار می باشد. در صورت فوت بیمه شده اصلی در طول مدت قرارداد  پوشش بیمه ای اعضای خانواده وی(همسر یا همسران دائمی) از تاریخ فوت بیمه شده اصلی  قطع خواهد شد و در صورت درخواست بیمه گذار ، مشروط به پرداخت حق بیمه به صورت یکجا، پوشش بیمه ای اعضای خانواده وی (همسر یا همسران دائمی) صرفاً تا پایان سال بیمه‌ای قرارداد ادامه خواهد یافت. (ضمنا کنترل پرداخت حق بیمه این افراد به صورت متمرکز انجام خواهد شد ) در صورت بازنشسته شدن بیمه شده اصلی در طول مدت قرارداد، پوشش بیمه ای خود و اعضای خانواده وی (همسر یا همسران دائمی) از تاریخ بازنشستگی قطع خواهد شد و در صورت درخواست بیمه گذار مشروط به پرداخت حق بیمه، پوشش بیمه ای خود و اعضاء خانواده وی (همسر یا همسران دائمی) صرفاً تا پایان قرارداد ادامه خواهد یافت.   (ضمنا کنترل پرداخت حق بیمه این افراد به صورت متمرکز انجام خواهد شد.) نکته : فرآیند بیمه گری دریافت لیست  افزایش و کاهش بیمه شدگان و مغایرت گیری لیست ها و اعمال آن  در سامانه رسا بصورت متمرکز انجام می پذیرد .   مدارک مورد نیاز جهت کنترل ضوابط بیمه گری : کپی کارت ملی بیمه شده کپی دفترچه بیمه پایه بیمه شده، جهت کنترل تاریخ اعتبار کپی صفحه اول و دوم شناسنامه همسر جهت بررسی ثبت ازدواج و عدم ثبت طلاق.   کنترل بیمه شدگان: کلیه افراد اعم از فرد اصلی و همسر می بایست پیش از دریافت خدمت توسط واحد بیمه گری کنترل شوند و پس از تائید بیمه گری اعم از کد ملی، سال تولد، شماره بیمه پایه و ... در اطلاعات بیمه گری سامانه رسا می بایست در قسمت توضیحات عبارت "در تاریخ ..... ضوابط بیمه گری کنترل گردید " درج شده و در پایان سند ارائه شده  ممهور به مهر با عنوان ضوابط بیمه گری کنترل گردید، شود . بدیهی است پس از یکبار کنترل اطلاعات بیمه شده و قید تاریخ روز کنترل در قسمت توضیحات نیازی به کنترل مجدد بیمه شده نمی باشد. در زمان کنترل همسر بیمه شده اصلی می بایست ضمن تائید اطلاعات هویتی همسر ، شناسنامه نیز جهت  ثبت  ازدواج ، و عدم ثبت طلاق  کنترل گردد.   دوره انتظار: بیمه شدگان این قرارداد مشمول دوره انتظار نمی باشند.   وصول حق بیمه: با توجه به انعقاد قرارداد به صورت متمرکز، واریز حق بیمه ماهیانه  از طریق دفتر مرکزی کانون انجمن های صنفی کارفرمایان مؤسسات و شرکت های حمل و نقل داخلی کالای کشور انجام و به صورت ستادی پیگیری و ثبت خواهد شد.  

 

افراد تحت پوشش:

عبارتند از اعضاء کانون انجمن های صنفی کارفرمایان مؤسسات و شرکت های حمل و نقل داخلی کالای کشور به همراه  همسر و یا همسران دائمی، که از طرف بیمه‌گذار به عنوان بیمه شده معرفی گردند و حداقل 50% آنان (بیمه شدگان اصلی) می بایست همزمان تحت پوشش بیمه مکمل درمان قرار گیرند .

 1. اعضای تحت پوشش بیمه‌گذار به اتفاق همسر و یا همسران دائمی بیمه شده اصلی می­بایست دارای دفترچه بیمه سلامت ایران، تأمین اجتماعی و یا سایر سازمان های بیمه گر اول می باشند.

تذکر:  فرزندان و والدین  بیمه شده اصلی مشمول پوشش این قرارداد نمی­باشند .

 1. بیمه شدگان اصلی اناث می‌ توانند همسر  خود را (مشروط به اعلام کتبی بیمه‌گذار) همانند کارکنان ذکور بیمه نمایند.
 2. رعایت شرط عضویت50% (از کل بیمه شدگان اصلی ) به صورت کشوری و متمرکز کنترل می گردد.

 

نحوه اعلام اسامی بیمه شدگان:

 1. لیست اسامی بیمه شدگان از طریق کانون انجمن های صنفی کارفرمایان مؤسسات و شرکت های حمل و نقل داخلی کالای کشور از طریق ستاد دریافت و  در نرم افزار جامع بیمه گری رسا کانورت خواهد شد و شعب استانی مجاز به دریافت لیست اولیه نمی باشند .
 2. نحوه ثبت نام اولیه بیمه شدگان اصلی و افراد تبعی ( همسر یا همسران) بر اساس سامانه هوشمند رانندگان صورت می پذیرد و در صورت ثبت مشخصات در این سامانه اطلاعات از طریق کانون کشوری در اختیار واحد انفورماتیک ستاد جهت کانورت در سامانه رسا قرار خواهد گرفت .
 3. کلیه بیمه شدگان تا تاریخ 15/07/1397 فرصت دارند درخواست خود را جهت عضویت بیمه درمان تکمیلی از طریق عضویت در سامانه هوشمند رانندگان ثبت نمایند .
 4. از تاریخ شروع قرارداد (15/05/1397) تا زمان دریافت لیست اولیه, ارائه خدمت به بیمه شدگان صرفاً با نامه رسمی بیمه گذار (کانون استان )که در آن فرد اصلی به اتفاق همسر یا همسران دائمی معرفی گردیده اند، به همراه پرینت ثبت نام در سامانه هوشمند امکان پذیر خواهد بود .

تذکر : بیمه گری شعبه میبایست پس از کانورت اسامی و نهایی شدن لیست بیمه شدگان در سیستم ثبت اطلاعات نفرات فوق الذکر را کنترل نمایند و در صورت عدم کانورت مراتب به صورت مکتوب به ستاد ارسال فرمایند .

 1. کارکنانی که اسامی و مشخصات خود و یا هر یک از اعضای خانواده شان در لیست اسامی اولیه و تغییرات موضوع ماده 12 قرارداد، قید نشده باشد، به استناد از قلم افتادگی نمی توانند جزء بیمه شدگان این قرارداد قرار بگیرند.

تذکر : آن دسته از بیمه شدگانی که مشمول پوشش بیمه ای باشند، با ارائه مستندات لازم مشتمل بر پرداخت حق بیمه مستمر در طول مدت قرارداد و  با نامه تأیید کتبی بیمه گر از شروط این بند مستثنی می باشند .

 

افزایش بیمه شدگان:

افرادی که در طول مدت قرارداد می‌توانند به تعداد بیمه‌شدگان اضافه شوند عبارتند از :

 1. همسر اعضایی که در اثنای سال بیمه ای ازدواج می نمایند (منوط به اعلام بیمه‌گذار حداکثر ظرف 2 ماه پس از تاریخ ثبت ازدواج)
 2. افراد جدید  که در طول مدت قرارداد به عضویت کانون انجمن های صنفی کارفرمایان مؤسسات و شرکت های حمل و نقل داخلی کالای کشور در می آیند (منوط به اعلام بیمه‌گذار حداکثر ظرف 2 ماه پس از تاریخ عضویت) .

* تاریخ موثر برای شروع پوشش بیمه‌ای نامبردگان از اولین روز ماه بعد از اعلام کتبی ‌بیمه‌گذار خواهد بود .

 

حذف بیمه شدگان:

 1. موارد حذف بیمه شدگان در طول مدت قرارداد ، عبارتند از: خروج از کفالت (طلاق همسر )، فوت بیمه شده  افرادی که در طول مدت قرارداد بازنشسته می شوند .
 2. تاریخ مؤثر برای حذف فوت شدگان از تاریخ فوت، قطع رابطه همکاری و یا تاریخ خروج از کفالت فرد (طلاق همسر) با ارائه مستندات قانونی می باشد، مشروط بر آنکه در فاصله زمانی حذف تا وصول نامه بیمه گذار، فرد مشمول از خدمات شرکت استفاده نکرده باشد. حداکثر مهلت تحویل نامه حذف بیمه شدگان به بیمه گر، ظرف مدت 2 ماه از تاریخ وقوع خواهد بود .
 3. جبران کلیه خسارت های وارده به بیمه گر که پس از تاریخ موثر برای حذف وارد می گردد، بر عهده بیمه‌گذار می باشد.
 4. در صورت فوت بیمه شده اصلی در طول مدت قرارداد  پوشش بیمه ای اعضای خانواده وی(همسر یا همسران دائمی) از تاریخ فوت بیمه شده اصلی  قطع خواهد شد و در صورت درخواست بیمه گذار ، مشروط به پرداخت حق بیمه به صورت یکجا، پوشش بیمه ای اعضای خانواده وی (همسر یا همسران دائمی) صرفاً تا پایان سال بیمه‌ای قرارداد ادامه خواهد یافت. (ضمنا کنترل پرداخت حق بیمه این افراد به صورت متمرکز انجام خواهد شد )
 5. در صورت بازنشسته شدن بیمه شده اصلی در طول مدت قرارداد، پوشش بیمه ای خود و اعضای خانواده وی (همسر یا همسران دائمی) از تاریخ بازنشستگی قطع خواهد شد و در صورت درخواست بیمه گذار مشروط به پرداخت حق بیمه، پوشش بیمه ای خود و اعضاء خانواده وی (همسر یا همسران دائمی) صرفاً تا پایان قرارداد ادامه خواهد یافت.  (ضمنا کنترل پرداخت حق بیمه این افراد به صورت متمرکز انجام خواهد شد.)

نکته : فرآیند بیمه گری دریافت لیست  افزایش و کاهش بیمه شدگان و مغایرت گیری لیست ها و اعمال آن  در سامانه رسا بصورت متمرکز انجام می پذیرد .

 

مدارک مورد نیاز جهت کنترل ضوابط بیمه گری :

 1. کپی کارت ملی بیمه شده
 2. کپی دفترچه بیمه پایه بیمه شده، جهت کنترل تاریخ اعتبار
 3. کپی صفحه اول و دوم شناسنامه همسر جهت بررسی ثبت ازدواج و عدم ثبت طلاق.

 

کنترل بیمه شدگان:

 • کلیه افراد اعم از فرد اصلی و همسر می بایست پیش از دریافت خدمت توسط واحد بیمه گری کنترل شوند و پس از تائید بیمه گری اعم از کد ملی، سال تولد، شماره بیمه پایه و ... در اطلاعات بیمه گری سامانه رسا می بایست در قسمت توضیحات عبارت"در تاریخ ..... ضوابط بیمه گری کنترل گردید "درج شده و در پایان سند ارائه شده  ممهور به مهر با عنوان ضوابط بیمه گری کنترل گردید، شود. بدیهی است پس از یکبار کنترل اطلاعات بیمه شده و قید تاریخ روز کنترل در قسمت توضیحات نیازی به کنترل مجدد بیمه شده نمی باشد.
 • در زمان کنترل همسر بیمه شده اصلی می بایست ضمن تائید اطلاعات هویتی همسر ، شناسنامه نیز جهت  ثبت  ازدواج ، و عدم ثبت طلاق  کنترل گردد.

 

دوره انتظار:

بیمه شدگان این قرارداد مشمول دوره انتظار نمی باشند.

 

وصول حق بیمه:

با توجه به انعقاد قرارداد به صورت متمرکز، واریز حق بیمه ماهیانه  از طریق دفتر مرکزی کانون انجمن های صنفی کارفرمایان مؤسسات و شرکت های حمل و نقل داخلی کالای کشور انجام و به صورت ستادی پیگیری و ثبت خواهد شد.