خلاصه تعهدات قرارداد شرکت ها و موسسات حمل و نقل داخلی کشور

ردیف

تعهدات

خدمت

سقف تعهد

فرانشیز

1

بستری عمومی

بستری، جراحی، شیمی درمانی (سرپائی، بستری، دارو)، رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب، جراحی های ستون فقرات، سنگ شکن، جبران هزینه های پروتز، جراحی های چشم به استثنای لیزیک، کورتاژ(تشخیصی- درمانی و تخلیه ای)

70/000/000

کسر سهم بیمه گر اول یا 30%

2

بستری تخصصی

درمان جراحی سرطان، مغز و اعصاب مرکزی، جراحی های عروق بزرگ، جراحی قلب، آنژیوپلاستی عروق بزرگ، پیوند ریه، پیوند کبد، پیوند کلیه، پیوند مغز استخوان، گامانایف

140/000/000

کسر سهم بیمه گر اول یا 30%

3

پاراکلینیک گروه اول

سونوگرافی، ماموگرافی، اسکنف سی تی اسکن، دانسیتومتری، آندوسکوپی، انواع اکو، پزشکی هسته ای، آنژیوگرافی سرپائی، سی تی آنژیوگرافی، MRI و موارد مشابه

5/000/000

کسر سهم بیمه گر اول یا 30%

4

پاراکلینیک گروه دوم

تست ورزش، هولتر مانیتورینگ، تست های تنفسی، تست های بینائی و شنوائی، انواع نوارنگاری،ICG, HRT. Brain Mapping و سایر موارد مشابه

3/000/000

کسر سهم بیمه گر اول یا 30%

5

پاراکلینیک گروه سوم

ختنه، بخیه، تزریق IVIG. SMART PLUG.، تزریق داخل مفصل، خدمات اورژانس در موارد غیربستری، پانسمان و سایر خدمات مشابه

3/000/000

کسر سهم بیمه گر اول یا 30%

6

لیزیک

لیزیک(دوچشم)

3 دیوپتر یا بیشتر

10/000/000

کسر سهم بیمه گر اول یا 30%

7

آمبولانس

آمبولانس داخل شهری

1/000/000

-

آمبولانس خارج شهری

1/300/000